inmost_options_cmake.h 834 Bytes
Newer Older
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#ifndef INMOST_OPTIONS_CMAKE_INCLUDED
#define INMOST_OPTIONS_CMAKE_INCLUDED

#cmakedefine USE_OMP

#cmakedefine USE_MESH

#cmakedefine USE_AUTODIFF
#cmakedefine USE_AUTODIFF_EXPRESSION_TEMPLATES
#cmakedefine USE_AUTODIFF_OPENCL
#cmakedefine USE_AUTODIFF_ASMJIT

#cmakedefine USE_PARTITIONER
#cmakedefine USE_PARTITIONER_ZOLTAN
#cmakedefine USE_PARTITIONER_PARMETIS

#cmakedefine USE_SOLVER
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
18
#cmakedefine USE_SOLVER_MONDRIAAN
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
19
#cmakedefine USE_SOLVER_METIS
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
20
#cmakedefine USE_SOLVER_PETSC
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
21
#cmakedefine USE_SOLVER_TRILINOS
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
22
23
24
25
#cmakedefine USE_SOLVER_ANI


#cmakedefine USE_MPI //include mpi for mpi functions
Kirill Terekhov's avatar
Fixes    
Kirill Terekhov committed
26
27
28
#cmakedefine USE_MPI_P2P //use (probably) more effective point to point algorithms
#cmakedefine USE_MPI_FILE //use functionality for parallel files
#cmakedefine USE_MPI2 //use mpi-2 extensions
Kirill Terekhov's avatar
Kirill Terekhov committed
29
30
31


#endif //INMOST_OPTIONS_CMAKE_INCLUDED